POLITYKA PRYWATNOŚCI

KORZYSTAJĄC ZE STRON NASZEGO SKLEPU INTERNETOWEGO, WYRAŻASZ JEDNOCZESNĄ AKCEPTACJĘ ZASAD NASZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI.

PAMIĘTAJ, ŻE ZAWSZE MASZ PRAWO DO ZMIANY LUB USUNIĘCIA SWOICH DANYCH Z NASZEJ BAZY.

Dane osobowe, podawane przez naszych Klientów w częściach sklepu, pozwalających na interakcję z użytkownikiem (np. opinie o produktach) są widoczne jawnie dla wszystkich czytających te strony sklepu. Nie mamy żadnej możliwości filtrowania ich i zabezpieczania przed nieuprawnionym wykorzystaniem przez podmioty trzecie.

Andrzej i Józef Kwiatkowscy s.c. zbiera wyłącznie dane, które są niezbędne do zawarcia umowy i świadczenia usługi sprzedaży, obsługi zwrotów i reklamacji, kontaktu z klientem w celu poinformowania go o ewentualnych zmianach dotyczących procesu zakupu, odpowiedzi na pytania klientów oraz marketingu innych wydarzeń dostępnych w ofercie ajkwiatkowscy.pl lub zamglawiacz.pl.

Dane wymagane do realizacji usługi sprzedaży  w zakres, której wchodzi telefoniczna obsługa  sprzedaży kiedy nie zrealizowano płatności, obsługa zwrotów, reklamacji i informowania o ewentualnych zmianach dotyczących wydarzenia obejmują:

1. Imię

2. Nazwisko

3. Adres e-mail

4. Numer telefonu

5. Adres

6. NIP firmy lub osoby prowadzącej działalność gospodarczą

DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI AJKWIATKOWSCY.PL i ZAMGLAWIACZE.PL 

Niniejszy dokument stanowi integralną część regulaminu oraz umowy jaka zawiera Użytkownik z Administratorem poprzez rejestracje dokonywaną za pomocą formularza

 1. Administratorem danych jest firma Andrzej i Józef Kwiatkowscy s.c., który działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z zasadami Polityki Ochrony Prywatności, postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Właściciel serwisu zobowiązuje się do bezpiecznego przechowywania danych i nie odstępowania ich osobom trzecim.
 4. Użytkownik rejestrując się na stronie ajkwiatkowscy.pl lub zamglawiacze.pl wyraża zgodę na przetwarzanie danych w celu należytego wykonywania umowy pomiędzy nim, a Andrzej i Józef Kwiatkowscy s.c.
 5. Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu zgłoszeniowym wykorzystywane będą przez Administratora do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Użytkownikiem oraz zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług.
 6. Użytkownik podaje swoje dane osobowe potrzebne do rejestracji dobrowolnie.
 7. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych.
 8. Użytkownik ma możliwość zgłoszenia żądania usunięcia bądź poprawienia danych w ajkwiatkowscy.pl lub zamglawiacze.pl pochodzących z formularza zgłoszeniowego, poprzez wysłanie maila do administratora Andrzej i Józef Kwiatkowscy s.c.
 9. W przypadku żądania usunięcia danych koniecznych do należytego wykonywania umowy, Konto Użytkownika zostaje usunięte. Administrator wysyła informacje na podanego przez Użytkownika e-maila.
 10. W przypadku powzięcia przez Administratora wątpliwości, co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez Użytkownika danych rejestracyjnych, uzyskuje on uprawnienie do podjęcia następujących czynności:
  • wezwania Użytkownika do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych danych bądź aktualizacji danych,
  • natychmiastowego zablokowania wykonania usługi do czasu wyjaśnienia sprawy.
 11. Administrator serwisu zobowiązuje się do zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych w szczególności przez zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osoba nieupoważnionym.
 12. Zabronione jest publikowanie oraz wykorzystywanie w celach marketingowych przez Użytkownika danych osobowych w tym zdjęć osób trzecich bez ich zgody. Administrator nie odpowiada za działanie Użytkownika niezgodne z prawem, jeżeli nie posiadał informacji o naruszeniu. Po powzięciu przez Administratora informacji o naruszenia prawa jest on zobowiązany do powzięcia natychmiastowych działań w celu usunięcia skutków wywołanych łamaniem prawa.
 13. Treści i opinie, wyrażane w sklepie przez osoby odwiedzające go, pozostają ich własnością. Nie bierzemy za nie jakiejkolwiek odpowiedzialności, nie identyfikujemy się z nimi. Nie zawsze są one zgodne z naszymi poglądami i opiniami.

Aktywacja plików Cookie

Internet Explorer firmy Microsoft:
"Narzędzia" › "Opcje internetowe" › "Prywatność" › "Ustawienia/Zaawansowane ..." › "Pliki cookie/Zaakceptuj"

Opera:
"Narzędzia" › "Preferencje…" › "Zaawansowane" › "Ciasteczka/Akceptuj ciasteczka"

Mozilla Firefox:
"Narzędzia" › "Opcje…" › "Prywatność" › "Ciasteczka/Akceptuj ciasteczka"

Google Chrome:
"Ustawienia Google Chrome" (Symbol z kluczykiem) › "Opcje" › "Dla zaawansowanych" › "Prywatność" › "Ustawienia treści" › "Pliki cookie" › "Zezwalaj na przechowywanie danych lokalnie (zalecane)"

Apple Safari:
"Preferencje" › "Ochrona" › "Akceptuj pliki cookie: zawsze"

dwutlenek chloru, zamgławiacze, wentylatory, ditlenek chloru, ClO2, zamgławiacze ULV, zamgławiacze ultradźwiękowe, zamgławiacze wodne, nawilżacze, nawilżacze przemysłowe, nawilżacze ultradźwiękowe, nawilżacze ULV, wentylatory przemysłowe, wentylatory osiowe, wentylatory ścienne, wentylatory dachowe, wentylatory promieniowe, ozonatory, dezynfekcja, dezynfekcja przez zamgławianie, dezynfekcja wentylacji, dezynfekcja klimatyzacji,  preparaty do dezynfekcji, mycie, mycie przemysłowe, środki czystości, rolnictwo, przetwórstwo spożywcze, przechowalnictwo, chłodnie, magazyny.
Produkt dodany do listy życzeń
Produkt dodany do porównania